Rust in de klas - Inspiratiebijeenkomst


Inspiratiebijeenkomst

Rust in de klas

2 uur
in-company
Rust in de klas is een effectieve workshop voor bevlogen leraren die rust in hun werk en in de klas willen realiseren. Daardoor kunnen zij functioneren vanuit positief leraarschap en verbeteren de leerresultaten. 

Doel workshop
Wil je het schooljaar positief starten of een boost geven aan sterk en ontspannen voor de klas staan? In Rust in de klas bij jou op school ga ik met maximaal 10 leraren aan de slag om:
1. Je eigenaarschap te vergroten
2. Soepel om te gaan met (vermeende) werkdruk
3. Positief les te geven en balans in werk en privé te scheppen
Ik reserveer Rust in de klas voor mijn school
Tarief 
Op aanvraag voor max 10 deelnemers in-company

Je ontvangt een effectieve Masterclass om eigenaarschap van 
leraren te vergroten, burn-out in het team te voorkomen en de 
leeropbrengst te verhogen. Dit doen we via:
1. Het telefonische intakegesprek met de leidinggevende
2. 1 maatwerk Inspiratiebijeenkomst Rust in de klas
3. De digitale reader
4. Het evaluatiegesprek met de leidinggevende
5. Registerleraarcertificaat

Het tarief is btw vrij in verband met CRKBO-registratie. 
De factuur heeft een betaaltermijn van 15 dagen.
'Fijn dat je eerst mij als leraar centraal stelt in plaats van direct aandacht te geven aan de leerlingen. Daardoor heb ik nu al ideeën voor in de klas.' 
Loes de Jong, leraar groep 5
Tips
Scholen financieren Rust in de klas uit budgetten voor (individuele) nascholing en uit HR-subsidies voor verzuimbeleid en 
duurzaamheid. 

Zet je cao uren én cao budget in voor individuele professionalisering
PO leraar: 2 klokuren pw /  € 500 per fte
VO leraar: 83 klokuren / € 600

Share by: