Mindfulness & Positive Teaching Inspiratiebijeenkomst voor NT2/ISK

Hélène van Oudheusden
Multicultural Coaching | Training


Mindfulness & Positive Teaching
Inspiratiebijeenkomst voor NT2 en ISK-leraren

Mindfulness & Positive Teaching is een effectieve workshop voor bevlogen leraren op multiculturele scholen die rust in hun werk en in de klas willen realiseren. Daardoor kunnen zij functioneren vanuit positief leraarschap en verbeteren de leerresultaten. 

Doel workshop
Lesgeven op scholen met leerlingen uit verschillende culturen vraagt om extra competenties van leraren. In Mindfulness & Positive Teaching bij jou op school ga ik met maximaal 10 leraren aan de slag om:
1. Je eigenaarschap te vergroten
2. Anders om te gaan met (vermeende) werkdruk
3. Positief les te geven en zelfzorg in balans te brengen met zorg voor leerlingen uit verschillende culturen

Mindfulness is een wetenschappelijk onderbouwde methode om het 
welbevinden van leraar en leerling te verhogen. Hierdoor verbeteren het pedagogisch klimaat én de leerresultaten van kinderen. In de Masterclass leer je mindfulnessoefeningen voor jezelf én voor jouw leerlingen. Daardoor neemt de focus en concentratie in je klas toe. 

Positive Teaching geeft je inzichten en tools om effectief te 
communiceren met leerlingen, collega’s en ouders. Hierdoor neemt de leeropbrengst van je lessen toe en worden jouw leerlingen beter voorbereid op bewust burgerschap.

Thuisopdrachten worden uitgevoerd met ondersteuning van lesmateriaal op Mindfulness in de Klas van Hélène van Oudheusden. 

Resultaat workshop
Na afloop heb jij de volgende bekwaamheidseisen versterkt:
• Vakdidactische bekwaamheid: je kunt een aansprekende (digitale) werkvorm toepassen om leerlingen mindfulness aan te bieden.

• Pedagogische bekwaamheid: je hebt gereflecteerd op je eigen interactie met leerlingen, collega’s en ouders en zet tools in voor verbetering van de interactie. 

• Samenwerking en onderwijskundige ontwikkeling van de 
beroepsgroep: de inzet van mindfulness en positive teaching komt de ontwikkeling van de beroepsgroep ten goede. Leraren werken samen tijdens de Masterclass en staan met minder stress voor de klas. Dit leidt tot een lager ziekteverzuim en hogere leeropbrengsten.

'Ik merk dat ik mezelf door mindfulnessoefeningen 
beter concentreer op wat echt belangrijk is. 
Het lijkt alsof ik nu meer uren in de dag heb!'
NT2-leraar, Amsterdam
Ik reserveer Mindfulness & Positive Teaching voor mijn school

Tarief 
€ 1.100,- voor max 10 deelnemers in-company

Je ontvangt een effectieve Masterclass om eigenaarschap van 
leraren te vergroten, burn-out in het team te voorkomen en de 
leeropbrengst te verhogen. Dit doen we via:
1. Het telefonische intakegesprek met de leidinggevende
2. 1 Maatwerk workshop Mindfulness & Positive Teaching
3. De digitale reader
4. Het evaluatiegesprek met de leidinggevende
Tips
Scholen financieren Mindfulness & Positive Teaching uit budgetten voor (individuele) nascholing en uit subsidies voor verzuimbeleid en 
duurzaamheid. 

Zet je cao uren én cao budget in voor individuele professionalisering
PO leraar: 2 klokuren pw /  € 500 per fte (overleg met je directie)
VO leraar: 83 klokuren / € 600 (naar keuze)

Hélène van Oudheusden
Coaching | Training
Den Haag

Hélène van Oudheusden is schoolcoach in Nederland en op Lesbos, Griekenland. Zij is gespecialiseerd in coaching van leraren en schoolleiders op scholen met leerlingen uit verschillende culturen. 
Sinds 2015 is zij betrokken bij de vluchtelingsituatie in Griekenland.

Hélène van Oudheusden is organisator van de studiereis Goed onderwijs aan nieuwkomers naar Lesbos. Voor NT2 en ISK-leraren.

Zij publiceerde onder meer:

Een paar praktische zaken
* Het tarief is btw vrij in verband met CRKBO-registratie. 
* Op alle diensten en produkten zijn de algemene voorwaarden van toepassing. De factuur heeft een betaaltermijn van 15 dagen.
* Registerleraar heeft de Masterclass gevalideerd voor 8 registeruren. 
Fijn dat je eerst mij als leraar centraal stelt in plaats van direct aandacht te geven aan de leerlingen. Daardoor heb ik nu al ideeën voor in de klas, de opbouw van jouw Masterclass zit prima in elkaar.' 
Loes de Jong, leraar groep 5

‘Hélène van Oudheusden is meer dan een coach. Zij onderscheidt zich door haar aandacht voor de mens achter de leraar en de rust die ze daarin biedt.’ 
John Helmond, expertcoach  
Share by: