Mindfulness & Positive Teaching voor NT2 en ISK-leraren

Hélène van Oudheusden
Multicultural Coaching | Training

Mindfulness & Positive Teaching
voor NT2 en ISK-leraren

Mindfulness & Positive Teaching is een effectieve maatwerktraining voor NT2 en ISK-leraren die rust in hun werk en in de klas willen realiseren. Daardoor kunnen zij functioneren vanuit positief leraarschap en verbeteren de leerresultaten. 

Doel programma
Lesgeven aan nieuwkomers vraagt om extra competenties van leraren. In het programma Mindfulness & Positive Teaching bij jou op school ga ik met maximaal 10 leraren aan de slag om:
1. Je eigenaarschap te vergroten
2. Anders om te gaan met (vermeende) werkdruk
3. De leeropbrengst van je lessen te verhogen
4. Zelfzorg in balans te brengen met zorg voor leerlingen uit een andere cultuur
5. Je werkplezier nog groter te maken

Mindfulness is een wetenschappelijk onderbouwde methode om het 
welbevinden van leraar en leerling te verhogen. Hierdoor verbeteren het pedagogisch klimaat én de leerresultaten van kinderen. In het programma Mindfulness & Positive Teaching leer je mindfulness-oefeningen voor jezelf. Hierdoor vergroot je je eigenaarschap en voorkom je situaties van overbelasting. Je leert hoe de oefeningen succesvol aanbiedt aan de leerlingen. Daardoor neemt de focus en concentratie in je klas toe. 

Positive Teaching geeft je inzichten en tools om effectief te 
communiceren met leerlingen, collega’s en ouders. Hierdoor neemt de leeropbrengst van je lessen toe en worden jouw leerlingen beter voorbereid op bewust burgerschap.

Inhoud programma
Masterclass 1. Mindfulness
Masterclass 2. Zelfreflectie
Masterclass 3. Positive Teaching

Thuisopdrachten worden uitgevoerd met ondersteuning van lesmateriaal op Mindfulness in de Klas van Hélène van Oudheusden. 

Resultaat programma
Na dit programma heb jij de volgende bekwaamheidseisen versterkt:
• Vakdidactische bekwaamheid: je bent in staat om aansprekende (digitale) werkvormen samen te stellen en leerlingen mindfulness aan te bieden gericht op specifieke leerdoelen.

• Pedagogische bekwaamheid: je kunt een veilig leerklimaat in de klas creëren en bent in staat om (uitdagende) groepsprocessen te sturen en te begeleiden. Je kunt reflecteren op je eigen interactie met leerlingen, collega’s en ouders en zet tools in voor verbetering van de interactie. 

• Samenwerking en onderwijskundige ontwikkeling van de 
beroepsgroep: de inzet van mindfulness en positive teaching komt de ontwikkeling van de beroepsgroep ten goede. Leraren werken samen tijdens het programma en staan met minder stress voor de klas. Dit leidt tot een lager ziekteverzuim en hogere leeropbrengsten.

'Ik merk dat ik mezelf door mindfulnessoefeningen 
beter concentreer op wat echt belangrijk is. 
Het lijkt alsof ik nu meer uren in de dag heb!'
NT2-leraar, Amsterdam
Ik reserveer Mindfulness & Positive Teaching voor mijn school

Tarief 
€ 2.997,- voor max 12 deelnemers in-company

Je ontvangt een effectief maatwerkprogramma om eigenaarschap van 
leraren te vergroten, burn-out in het team te voorkomen en de 
leeropbrengst te verhogen. Dit doen we via:
1. Het telefonische intakegesprek met de leidinggevende
2. 3 Maatwerk Masterclasses Mindfulness & Positive Teaching
3. De digitale reader
4. De individuele opdrachten gerelateerd aan ieders leerwens
5. Interactieve tussentijdse email- of telefonische coaching voor 
feedback op de persoonlijke opdrachten
6. Persoonlijke begeleiding bij het maken van het reflectieverslag
7. Het evaluatiegesprek met de leidinggevende
Tips
Scholen financieren Mindfulness & Positive Teaching uit budgetten voor (individuele) nascholing en uit subsidies voor verzuimbeleid en 
duurzaamheid. 

Zet je cao uren én cao budget in voor individuele professionalisering
PO leraar: 2 klokuren pw /  € 500 per fte (overleg met je directie)
VO leraar: 83 klokuren / € 600 (naar keuze)
Hélène van Oudheusden
Coaching | Training
Den Haag

Hélène van Oudheusden is expertcoach voor leraren die vanuit zelfzorg (traumasensitief) willen lesgeven aan kinderen uit verschillende culturen. Zij werkt in Nederland en in Griekenland.

In 2015/2016 was Hélène als vrijwilliger betrokken bij de opvang van vluchtelingen op Lesbos. Om leraren voor nieuwkomers te helpen ervaren wat een vluchtelingkind meemaakte organiseert zij sinds 2017 de studiereis Goed onderwijs aan nieuwkomers naar Lesbos.


Een paar praktische zaken
* Het tarief is btw vrij in verband met CRKBO-registratie. 
* Op alle diensten en produkten zijn de algemene voorwaarden van toepassing. De factuur heeft een betaaltermijn van 15 dagen.
* Registerleraar heeft Mindfulness & Positive Teaching gevalideerd voor 20 registeruren. Het certificaat ontvang je als je alle drie bijeenkomsten volledig bijwoont en je je reflectieverslag met 'voldoende' afrondt.
Fijn dat je eerst mij als leraar centraal stelt in plaats van direct aandacht te geven aan de leerlingen. Daardoor heb ik nu al ideeën voor in de klas, de opbouw van jouw coachingtraject zit prima in elkaar.' 
Loes de Jong, leraar groep 5

‘Hélène van Oudheusden is meer dan een coach. Zij onderscheidt zich door haar aandacht voor de mens achter de leraar en de rust die ze daarin biedt.’ 
John Helmond, expertcoach  
Share by: